Mjera 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda i uređenje poljoprivrednog zemljišta

 

Splitsko dalmatinska županija objavila je natječaj iz Mjere 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda i uređenje poljoprivrednog zemljišta.

Mjera 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda i uređenje poljoprivrednog zemljišta

Podmjera 1.1. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa, usklađivanje zemljišno – knjižnih i katastarskih stanja na poljoprivrednom zemljištu putem katastarskih izmjera i zemljišno knjižnih pojedinačnih postupaka što je uvjet pravno sigurnom okrupnjavanjem poljoprivrednog zemljišta.

Podmjera 1.2. Uređenje poljoprivrednog zemljišta (troškovi vezani za pripremu tla (nova sadnja/sjetva) sukladno određenoj biljnoj vrsti, odnosno katastarskoj kulturi poljoprivrednog zemljišta, analiza tla, čišćenje tla od kamenja, sakupljanje i prijevoz dijelova korijenja i drugih biljnih ostataka, rigolanje, duboko oranje, usitnjavanje kamenitog sloja tla, tanjuranje i ripanje).

Korisnici mjere su:
• Fizičke i pravne osobe,
• Poljoprivredna gospodarstva u skladu s posebnim propisima upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Maksimalni iznos podmjere iznosi 15.000,00 kuna.

Za detaljnije informacije dogovorite svoj termin za besplatno savjetovanje pozivom na broj 098 9120702 ili nam se javi putem maila: info@zovnica-imota.hr.