Organiziranje edukacija – Edukacije o mogućnostima iskorištavanja EU sredstava i raznih nacionalnih poticaja održavat će se u prostorijama Poduzetničkog centra Zovnica d.o.o.. Takve edukacije su najčešće grupne, jednodnevne edukacije prilikom kojih korisnici steknu uvid u mogućnosti dodatnih ulaganja u svoja poduzeća.

Pružanje savjetodavnih usluga – Poduzetnički centar Zovnica je mjesto na kojem stanovnici cijelog područja Imotske krajine mogu na jednom mjestu dobiti sveobuhvatne i konkretne informacije o svim vrstama nacionalnih, regionalnih i EU poticaja.

Poduzetnici i oni koji to tek žele postati mogu dobiti informacije o mogućnostima pokretanja, proširenja ili optimizacije svojeg poslovanja.

Izrada poslovnih planova, marketinških strategija i drugih strateških dokumenata

Zovnica Imota d.o.o. je tvrtka osnovana u rujnu 2014. godine sa vizijom stvaranja jedinstvene poslovne priče u Imotskom čiji se uspjeh temelji na uspjehu i zadovoljstvu klijenata. Cilj je bio stvoriti tvrtku koja objedinjuje tri segmenta poslovanja: turističku agenciju Imota Travel, Zovnica Imota poslovno savjetovanje i Zovnica Imota edukacije.

Uz jasno postavljenu viziju razvoja tvrtke na tri stupa – edukacija, turizam i poslovno savjetovanje, svoj razvoj Zovnica Imota temelji na stalnom ulaganju u kvalitetu sva tri segmenta u skladu sa suvremenim standardima poslovanja. Fleksibilnost, uz unaprijed osmišljenu strategiju, naša je najveća prednost, a naš način djelovanje je isključivo individualan pristup prema svakom klijentu, neovisno o kojem segmentu poslovanja se radi.

Zbog unapređenje poslovnih procesa, a s ciljem poboljšanja kvalitete isporučenih usluga, u studenom 2018 je osnovan Poduzetnički centar Zovnica d.o.o..

Misija Poduzetničkog centra Zovnica je poticanje održivog razvoja Imotske krajine kroz poboljšanje postojećih i stvaranje novih kapaciteta za apsorbciju sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva, privlačenje investitora i pružanje logističke podrške za realizaciju investicija na području Imotske krajine.

Pokretanjem Poduzetničkog centra Zovnica, Imotska krajina je dobila prvu potpornu instituciju za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, a svojim uslugama unaprijediti će poduzetničko okruženje i poduzetničku infrastrukturu u Imotskoj krajini.

Također PC Zovnica postao je članom Mreže BOND. Mreža BOND okuplja različite tipove poduzetničkih potpornih institucija: razvojne agencije (lokalne, regionalne i razvojne agencije određene djelatnosti), poduzetničke centre, poduzetničke inkubatore, poduzetničke akceleratore, tehnološke parkove i centre kompetencija. Cilj Projekta BOND – faza 2 je doprinijeti povećanju razine poduzetničkih aktivnosti stvaranjem povoljnijeg poduzetničkog okruženja u svim regijama Republike Hrvatske te na taj način osigurati stabilan rast i razvoj cjelokupnog gospodarstva.

Rad Poduzetničkog centra Zovnica realiziran je u nekoliko segmenata, i to:

Organiziranje radionica– Radionice su organizirane kao višednevni seminari na određenu temu iz poduzetništva, npr. samozapošljavanje – upoznavanje s poduzetništvom kao načinom života, osnove marketinga, te izrada poslovnih planova za vlastite poslovne ideje uz koordinaciju zaposlenika Poduzetničkog centra Zovnica d.o.o.