Poduzetnicima ponovno na raspolaganju zajmovi s povoljnom kamatnom stopom

HAMAG-BICRO otvorio je Financijski instrument INVESTICIJSKI ZAJMOVI namijenjen subjektima malog gospodarstva kojima će se izravno odobravati zajmovi za projekte zelene i digitalne tranzicije MSP-a te projekte usmjerene na jačanje konkurentnosti i otpornosti.

Poljoprivrednicima su dostupni zajmovi za obrtna sredstva te investicijski, a MSP-ovima investicijski zajmovi u tri skupine, i to:

Projekti zelene tranzicije ili ekološki prihvatljivih proizvodnih procesa i poboljšanje učinkovitosti resursa MSP-a podrazumijevaju npr. ulaganja u zelene tehnologije, kružno gospodarstvo, obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i dr.
Projekti digitalizacije poslovanja MSP-a obuhvaćaju uvođenje digitalnih tehnologija u svim područjima poslovanja i njihova potpuna integracija te edukacija zaposlenika i korisnika, a podrazumijeva ulaganja u npr. digitalizaciju procesa proizvodnje, nabave, prodaje i ostalih poslovnih procesa, digitalizaciju procesa pružanja usluga, ulaganje u Industriju 4.0.
Projekti usmjereni na jačanje konkurentnosti i otpornosti su projekti u kojima se sredstva odobrenog kredita koriste za ulaganja u nove tehnologije, vozila i opremu za npr. izgradnju, proširenje, adaptaciju ili uređenje objekata namijenjenih za obavljanje poslovne djelatnosti, druge namjene potrebne za povećanje obujma poslovanja, produktivnosti, zapošljavanja i internacionalizaciju poslovanja.

Prihvatljive namjene zajma su:
– ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja ili modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, uvođenja novih proizvoda ili usluga (od faze komercijalizacije), digitalizacije poslovanja, ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa i sl.
– obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa zajma
– podmirenje obveza nastalih najkasnije 12 mjeseci prije zaprimanja zahtjeva za zajam u HAMAG BICRO

UVJETI I OTPLATA:
Iznos zajma: do 100.000,00 eura
Kamatna stopa: 0,8%
Rok korištenja: 6 mjeseci od isplate zajma
Poček: do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine
Rok otplate: od 1 godine do 10 godina uključujući poček
Dinamika otplate: kvartalne/mjesečne rate
Instrumenti osiguranja: zadužnice korisnika zajma i vlasnika te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a
Naknada za odobrenje zajma: bez naknade
ROK VAŽENJA: do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30.06.2026. godine

Dogovorite svoj termin za poslovno savjetovanje i izradu projektne prijave na 0989120702 ili na info@zovnica-imota.hr.