Prijave za potpore za samozapošljavanje moguće do 31.10.!

 

Potpore za samozapošljavanje Hrvatski zavod za zapošljavanje dodjeljuje nezaposlenim osobama za pokrivanje inicijalnih troškova poslovanja i rada poslovnog subjekta. Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 31.10.2021., odnosno do iskorištenja sredstava.

Poduzetnički centar Zovnica pruža usluge izrade poslovnog plana, ali Vam pomaže i u početnim poduzetničkim koracima kao što su odabir pravne osobnosti, formiranje cijene proizvoda/usluga, racionalizacija troškova poslovanja, brendiranje, i sl.

Ukoliko razmišljate o pokretanju vlastitog posla, sada je pravo vrijeme za to.

Iznosi kojima HZZ sufinancira samozapošljavanje po djelatnostima:

1. Skupina – do 130.000,00 kn: Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

(C) prerađivačka industrija (odjeljci 10–33)

2. Skupina – do 100.000,00 kn: Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

(B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)

(D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)

(E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)

(F) građevinarstvo (odjeljci: 41-43)

3. Skupina – do 75.000,00 kn: Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

(G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)

(H) Prijevoz i skladištenje

(I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)

(J) Informacije i komunikacije

(Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

(R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)

(M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)

4. Skupina – do 55.000,00 kn: Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

(N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)

(P) Obrazovanje (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

 

Uz našu pomoć, ostvarite svoje poduzetničke planove!

Dogovorite svoj termin za besplatno savjetovanje pozivom na broj 098 9120702 ili nam se javi putem maila: info@zovnica-imota.hr.