Samozapošljavanje 2022.

Potpore za samozapošljavanje dodjeljuju Ministarstvo hrvatskih branitelja i Hrvatski zavod za zapošljavanje nezaposlenim osobama za pokrivanje inicijalnih troškova poslovanja i rada poslovnog subjekta. Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 31.10.2022., odnosno do iskorištenja sredstava.
Za koga je namijenjeno: za sve nezaposlene državljane RH koji planiraju pokrenuti vlastiti posao
Koliko novaca možete dobiti putem HZZ-a: do 200.000 kuna
Poduzetnički centar Zovnica pruža usluge izrade poslovnog plana, ali Vam pomaže i u početnim poduzetničkim koracima kao što su odabir pravne osobnosti, formiranje cijene proizvoda/usluga, racionalizacija troškova poslovanja, brendiranje, i sl.

Ukoliko razmišljate o pokretanju vlastitog posla, sada je pravo vrijeme za to.

 

Iznosi kojima HZZ sufinancira samozapošljavanje po djelatnostima:

  • Skupina – do 120.000,00 kn:

(B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09); (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33) , (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35); (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39); (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

  • Skupina – do 80.000,00 kn:

(G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99); (H) Prijevoz i skladištenje; (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56); (J) Informacije i komunikacije; (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi; (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19); (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1); (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79); (P) Obrazovanje; (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Kad je moguće dobiti povećani iznos potpore: 1. ukoliko planirate preseljenje u slabije razvijena područja iz zemalja EU 2. ukoliko planirate preseljenje u slabije razvijena područja iz razvijenih područja RH 3. vaše radno mjesto će biti digitalno i/ili zeleno

Koje su Vaše obveze nakon ostvarenog prava na potporu: 1. namjenski utrošiti sredstva 2. poslovati najmanje 24 mjeseca

 

Potpora Ministarstva branitelja iznosi do najviše 80.000,00 kuna, a prijave su moguće od 15. veljače do 17. ožujka 2022. godine.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

Sufinanciranje pokretanja vlastite samostalne djelatnosti u sljedećim organizacijskim oblicima: samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo ili druga samostalna profesionalna djelatnost (slobodna profesija, ustanova ili dr.).

 

Uz našu pomoć, ostvarite svoje poduzetničke planove!

Dogovorite svoj termin za savjetovanje pozivom na broj 098 9120702 ili nam se javi putem maila: info@zovnica-imota.hr.